HEADER
KOLEKSI BUKU TERKINI 2022

KOLEKSI BUKU TERKINI PERPUSTAKAAN JAKIM 2022

Sahih al Bukhari Islam Mendepani Cabaran Pengaruh Qiraat Jami' at Tirmizi Mughni al-Muhtaj Menelusuri fitrah insani Islam Governance Based On Maqasid Syariah Amalan Pensijilan Halal Malaysia Ensiklopedia Fiqh OKU Islamic Civilization and Ibn Sina Medicine Braille Al Quran Memasuki gerbang perkahwinan Panduan keluarga bahagia Baiti jannati Dakwah dalam kepelbagaian Soal jawab hudud Jampi jelmaan Al-Quran & Hadis Escape the rat race Fiqh Imam Syafie Istiadat pertabalan permata hati rakyat garis panduan penulisan al-quran braille library the special collection
Info Perpustakaan JAKIM

Perpustakaan JAKIM merupakan pusat rujukan maklumat dan sumber ilmu untuk semua pegawai dan kakitangan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Perpustakaan ini mempunyai koleksi perpustakaan yang meliputi pelbagai kategori seperti buku, jurnal, majalah, majalah berjilid, kertas kerja, audio visual, laporan, kajian, keratan akhbar dan foto.

Sehingga kini mempunyai koleksi berjumlah melebihi 40,000 naskhah bahan mengenai bidang perkara Islam sama ada tempatan atau luar negara.

Seiring dengan perkembangan perpustakaan masa kini yang menuju ke era digital, Perpustakaan JAKIM turut mengambil langkah untuk mengimplementasikan sistem perpustakaan (KOHA) di perpustakaan untuk menjalankan kerja-kerja perolehan, pengkatalogan, pengkelasan, perkhidmatan pencarian bahan atas talian (OPAC), transaksi pinjaman dan pemulangan bahan perpustakaan.


Flipbook
Nadir Collection
Log in to your account:

waktu operasi

Perpustakaan Islam JAKIM, Aras 3 Blok B, Kompleks Islam Putrajaya (KIP), Presint 3, Putrajaya

Tel: 03-8870 7441 / Email: perpustakaanjakim@gmail.com

Copyright@Perpustakaan JAKIM 2022

Powered by Koha